Hennaplus

Hedon Spa põhjaliku näohoolitsuse A LA CARTE 75' on endale võitnud: K. Pelšs, H. Jaanus, Helle Grauberg, Age Escholz ja Annely Martensoo

“Hennaplus kampaania“ ametlikud reeglid.

 1. “Hennaplus kampaania“ on alates 1.05.2017 – 30.06.2017 toimuv kampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab Getz Eesti AS (edaspidi Korraldaja), äriregistrikood 10271023 (aadress: Tihase 34, Tallinn 10619; tel 6120077, e-mail: getz@getz.ee).

 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 3. Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes ostavad Eestis kampaania perioodil ükskõik millisest kauplusest Hennaplus kaubamärgiga toote.

 4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt 1 Hennaplus juuksehooldustoode ning täita registreerimisvorm kampaania veebilehel www.getz.ee/hennaplus perioodi 1.05-30.06.2017 jooksul. Registreerimise vormis tuleb täita kõik nõutavad väljad (eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, linn, kus toimus Hennaplus juuksehooldustoote ost, telefoninumber, emaili aadress).

 5. Kampaanias osalejaks registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniareeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

 6. Kampaanias osalejaks registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniareeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

 7. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada loosimiseks ainult ühe korra.

 8. Auhindade loosimises osalemiseks tuleb ostutšekk alles hoida kuni kampaania lõpuni. Korraldajal on õigus küsida ostutšeki ja isikuttõendava dokumendi esitamist auhindade kätte saamiseks.

 9. Auhindade loosimine toimub Getz Eesti AS läbiviimisel ja osalevad kõik, kes on ennast perioodil 01.05 – 30.06.2017 kampaania veebilehel www.getz.ee/hennaplus reeglitekohaselt registreerinud.

 10. Kampaania auhindadeks on: 5 kinkekaarti, näohoolitsus a la carte 75` Hedon SPA –s.

 11. Auhinnad loositakse välja järgnevatel kuupäevadel: 2 kinkekaarti loositakse välja 31.05.2017 ja 3 kinkekaarti loositakse välja 30.06.2017

 12. Kampaania auhinna võitja nimi avaldatakse kampaania veebilehel www.getz.ee/hennaplus hiljemalt järgmisel tööpäeval peale loosimist.

 13. Võitjatega võetakse Korraldaja esindaja poolt ühendust e-posti või telefoni teel võitja andmete ja auhinna kätte-toimetamisaja täpsustamiseks.

 14. Juhul, kui auhinnavõitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, samuti juhul, kui auhinnavõitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui võitja nime avalikustamisest kampaania veebilehel www.getz.ee/hennaplus registreeritud kontaktandmetel olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

 15. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

 16. Kampaania jooksul võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

 17. Kampaanias osaleja poolt kampaaniatingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt Korraldajal ei õnnestu auhinnavõitjaga kontakti saada kontakttelefoni või e-posti kaudu, mis on Korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

 18. Vääramatu jõu (Force Majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

 19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 20. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult postiaadressile Getz Eesti AS, Tihase 34, Tallinn 10619 või saata e-posti aadressile getz@getz.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.T

Registreeri ostutšekk
*
*
*
*
*
*
CAPTCHA
Kontrollkood